Rádi byste zlepšili kyberzabezpečení své organizace? Chcete uchovávat svá data bezpečně v cloudu? Potřebujete konzultaci k nastavení kyberbezpečnosti svých systémů? Potřebujete školení k bezpečnému užívání systémů pro své zaměstnance*kyně a administrátory*ky? Pokud ano, čtěte dále! Díky podpoře Kyndryl Foundation, a také Nadace O2 můžeme poskytnout naše technologické bezpečnostní služby a školení zdarma až 70 vybraným neziskovým organizacím!

Kybernetické hrozby se každým rokem stávají sofistikovanějšími a jejich počet se zvyšuje. Stále více lidí pracuje z domova, připojují se k nezabezpečených sítím a online podvody přímo zaměřené na špatně chráněné neziskové organizace rostou. Neziskový sektor je vůči únikům dat, e-mailovému phishingu, malware a ransomware obzvláště zranitelný. Navíc data, se kterými se zde pracuje, jsou často velmi citlivá a týkající se klientů*ek, pacientů*ek i dárců*kyň. Pokud se tyto informace dostanou ven, organizace může ztratit nejen finanční zdroje, ale i důvěryhodnost, hrozí jí také právní postihy.

Podle našeho průzkumu digitalizace neziskového sektoru je mnoho organizací vystaveno kybernetickým rizikům kvůli zastaralému hardwaru, nedostatku finančních prostředků a chybějícímu IT zázemí. Zároveň chybí vzdělávání v digitálních kompetencích pro vedoucí pracovníky*ice i uživatele*ky, což riziko bezpečnostních incidentů zvyšuje. Zjistili jsme, že 59 % neziskových organizací nenabízí zaměstnancům vůbec žádné školení v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Nedostatečnou kybernetickou ochranou se vystavujete rizikům ztráty dat, financí i reputace: pojďte to nyní spolu s námi změnit!

Cílem nás i našich partnerů je podpořit české neziskové organizace v bezpečném fungování v digitálním světě a přispět k vyšší úrovni zabezpečení jejich dat prostřednictvím migrací do cloudu, bezpečnostního auditu i workshopů tým. Tyto oblasti považujeme za klíčové pro bezpečný každodenní provoz neziskových organizací a díky podpoře našich partnerů je můžeme nabídnout zdarma.

Zažádejte si o kyberbezpečnostní služby Sdružení VIA zdarma!

Nabízíme následující služby vázané Microsoft 365 pro neziskové organizace nebo Google Workspace pro neziskové organizace:

 • Nastavení vaší cloudové služby
  • Služba je určena všem neziskovým organizacím, které chtějí přejít do cloudu. Nastavuje a propojuje doménu s nástroji Google Workspace nebo Microsoft 365, včetně e-mailů a dokumentů. Zahrnuje migraci e-mailových schránek na vlastní doménové adresy, což zvyšuje bezpečnost.
 • Bezpečnostní audit nastavení vašeho cloudu
  • Služba je určena všem neziskovým organizacím, které již využívají cloud (Microsoft 365 nebo Google Workspace) pod vlastní doménou. Expert*ka s vámi projde a poradí vám se správným nastavením vašeho systému, včetně uživatelských účtů, zálohování dat, licencí a pokročilých bezpečnostních funkcí.
 • Uživatelské školení bezpečného používání cloudu a bezpečného pohybu na internetu
  • Díky tomuto školení získá váš tým přehled o základech ochrany osobních údajů, správného používání cloudových služeb, identifikaci phishingových útoků, tvorbě silných hesel, správy přístupových práv a zabezpečení komunikace. Zaměříme se na praktické tipy pro zvýšení bezpečnosti online aktivit a ochranu citlivých informací organizace.
 • Školení/konzultace pro administrátory*ky cloudového systému
  • Díky tomuto školení/ konzultaci získají administrátoři*ky vašeho účtu základní informace k nastavení MS365 nebo Google Workspace, naučí se spravovat uživatelské účty a přístupy, projdou si možnosti bezpečnostních opatření a ochrany dat, a také zálohování dat a správu licencí.

Služby budeme poskytovat v období od července 2024 do února 2025 podle časových možností každé organizace. Organizace může zažádat o jednu i více služeb.

Žádat může organizace, která je registrovaná v ČR a je neziskovou organizací (právní formy: spolek, pobočný spolek, ústav, nadace, nadační fond, obecně prospěšná společnost, církevní organizace nebo příspěvková organizace).

Pokud máte o některou z našich služeb zdarma zájem, zažádejte si o ni do 31. srpna 2024 vyplněním formuláře. Přihlášky budeme hodnotit průběžně, a to takto:

 1. Nejprve ověříme, že splňujete všechna kritéria. Pokud budeme potřebovat doplnit nějaké informace, ozveme se vám. 
 2. Vyhodnotíme vaši motivaci a přínos poskytnuté služby. Pokud vaši organizaci vybereme k podpoře, dáme si s vámi konzultační call, kdy probereme všechny kroky a harmonogram. Vaši organizaci můžeme také zařadit mezi náhradníky nebo žádost rovnou zamítnout: o tom vás informujeme 3 týdnů od přijetí přihlášky.

S žádostí neváhejte, čím dříve se přihlásíte, tím větší máte šanci.

Potřebujete se na něco zeptat? Napište nebo zavolejte!
Radka Bystřická, radka.bystricka@sdruzenivia.cz, +420 721 360 547