Storytelling a pozitivní narativy

Online vzdělávací program s možností získat grant

Série čtyř webinářů a individuálních konzultací pro píáristy, kampaňáře, novináře a zástupce neziskových organizací, kteří připravují komunikační kampaně proti dezinformacím. Proč jsou fake news a propaganda tak úspěšné a jak fungují? Můžeme se od nich něco naučit? Co jsou alternativní, counter- a pozitivní narativy? A proč pozitivní narativy fungují nejlépe? Na sérii praktických webinářů se dozvíte, jak vytvořit fungující komunikační kampaň pomocí storytellingu, krok za krokem si pak osvojíte základních techniky tvorby příběhů a nástroje k přípravě efektivní kampaně.

Během praktických individuálních konzultací pak můžete probrat svoje nápady se zkušenou lektorkou. Kromě toho můžete získat až 3 000 dolarů na váš vlastní projekt.

Klíčová slova: Kampaň, storytelling, pozitivní narativy, alternativní a counter narativy, dezinformace.

Termíny

  • 10. 12. 2020, 10–11:30
  • 17. 12. 2020, 10–11:30
  • 07. 01. 2021, 10–11:30
  • 14. 01. 2021, 10–11:30

Kurz je rozdělen na čtyři části, které na sebe tematicky navazují. Přihláška se vztahuje na celý program, tedy čtyři online lekce. Pro získání certifikátu a možnosti ucházet se o finanční prostředky je třeba se účastnit všech workshopů.

Pro zajištění kvality a efektivity budeme pracovat v malých skupinkách. Kapacita kurzu je omezena, s přihlášením neváhejte.

Vaše lektorka

Lucie Nemešová

Vystudovala politologii na FFUK v Praze. Zabývá se pozitivní­mi narativy, podporuje komunikační ­kampaně o sociálních tématech, jako jsou chudoba a sociální vyloučení, dluhy a exekuce, sociální práce a inkluze. Založila a vede komunikační agenturu Storyhunters, která se zaměřuje na komunikaci neziskových organizací.