KDO SBÍRKU POŘÁDÁ | JAK DAROVAT | DÁRCI | VÝDEJ HW

Dokážete si představit, že začínáte život v nové zemi, neznáte jazyk, místní zvyklosti, ani otevírací doby potřebných úřadů? A přitom stačí, abyste měli funkční telefon a počítač, které můžete připojit k internetu. Mnoho lidí přicházejících z Ukrajiny nemá ani jedno – buď je jednoduše ve spěchu a stresu nevzali nebo o ně přišli cestou.

Naším cílem je usnadnit lidem prchajícím z válečného konfliktu na Ukrajině jejich integraci v české společnosti a umožnit jim zůstat ve spojení se svými blízkými, ať už těmi, kteří zůstali na Ukrajině, nebo těmi, kteří po útěku skončili v jiném městě či státě. Velkou část uprchlíků tvoří také děti – pro ně je zásadní mít přístup k počítači a internetu, aby se mohly zapojit do výuky buď zde v Česku nebo online.

Pomozte nám vybavit co nejvíce rodin potřebnými zařízeními.

KDO SBÍRKU POŘÁDÁ

Sbírku založila v březnu 2022 Sara Polak se svou iniciativou TechResistance a propojila všechny aktéry sbírky. Děkujeme! Od července 2022 jsme ukončili sběr zařízení od jednotlivců a sbírku společnými silami nadále zajišťují tyto subjekty:

Migrační konsorcium zajišťuje distribuci zařízení a to primárně skrze své členské organizace, které jsou v přímém kontaktu s rodinami či jednotlivci, jež zařízení potřebují. Více informací o distribuci a tom, jak lze o zařízení požádat, najdete níže.

Sdružení VIA je technologickým garantem sbírky a má na starosti komunikaci s firemními dárci, administrativní zajištění darů od těchto dárců a příjem darů do sbírky. Pokud máte zájem se do sbírky zapojit, podívejte se na informace níže.

Společnost Datasys zajišťuje kontrolu a případnou opravu zařízení přijatých do sbírky. Tuto práci vykonávají dobrovolnicky bez nároku na honorář. Moc děkujeme!

Organizace PilsFree je dalším partnerem zajišťujícím repasování zařízení přijatých do sbírky, a to také v dobrovolnickém režimu. Moc děkujeme!

JAK DAROVAT

V tuto chvíli do sbírky přijímáme hlavně dary od firem a jiných větších dárců. Děkujeme všem jednotlivcům, kteří se v minulosti do sbírky zapojili, ale v tuto chvíli nemáme kapacity organizovat sběr od jednotlivců.

Do sbírky přijímáme primárně tato zařízení:

  • notebooky – toto jsou nejvíce poptávaná zařízení a máme jich nedostatek
  • PC s příslušenstvím
  • mobilní telefony

Kontrolu a přípravu zařízení zajistíme, stejně jako ekologickou likvidaci, pokud bude potřeba. Darování jiných zařízení s vámi rádi zkonzultujeme.

Pokud máte zájem zapojit se do sbírky, napište nám na e-mail:
hwsbirka@sdruzenivia.cz

Proces darování:

  1. Nejprve s vámi sepíšeme darovací smlouvu. Příjemcem zařízení v darovací smlouvě je Sdružení VIA, z. ú. (IČ 27013812). Smlouvy podepisujeme primárně elektronicky přes službu DocuSign, ale pokud bude potřeba, přizpůsobíme se vašim požadavkům.
  2. Po podpisu smlouvy se domluvíme na předání k jednomu z našich repasérů – společnosti Datasys nebo organizaci PilsFree. Výběr repaséra závisí na aktuálních kapacitách obou společností, množství a typu darovaných zařízení a vaší lokalitě.
  3. Darovaná zařízení poté předáte do určené společnosti – moc prosíme, abyste zajistili odvoz zařízení na vaše náklady.
  4. Technici zařízení projdou a připraví k odběru.

Komu vaše zařízení půjdou?

Zařízení jsou na základě poptávky předána jedné z neziskových organizací pracujících s uprchlíky, které je pak přímo distribuují lidem a rodinám, které je potřebují. Tím zajistíme, že se zařízení dostanou opravdu tam, kde jsou nejvíc potřeba, a máme dohled nad tím, že sbírku nikdo nezneužívá. Díky tomuto systému také můžeme distribuovat zařízení po celé republice.

Primárně se jedná o organizace, které jsou součástí Migračního konsorcia, ale i další spolupracující organizace. Vzhledem k množství uprchlíků v České republice je do pomoci zapojena řada hlavně lokálních organizací, které pomáhají s integrací ve všech koutech země.

Část zařízení distribuujeme také přímo daným neziskovým organizacím, aby mohly zajistit svůj provoz – v rámci pomoci v této krizi mnoho z nich nabralo nové zaměstnance a dobrovolníky, a aby oni mohli efektivně fungovat, potřebují zajistit i pro ně pracovní zařízení.

Zařízení rozdělujeme na základě aktuální poptávky – z vašeho daru tedy mohou jít zařízení více organizacím. U každého zařízení evidujeme, které organizaci bylo předáno, takže vám pak můžeme tuto informaci sdělit.

Dejte světu vědět, že jste se zapojili do sbírky

Budeme moc rádi, když budete komunikovat, že jste se zapojili do sbírky. Prosíme však o dodržování těchto pravidel vzhledem k citlivosti tématu:

  • Vždy můžete dát vědět, že jste se zapojili a že příjemcem vašich zařízení je Sdružení VIA a Migrační konsorcium, které zařízení dále distribuují.
  • Pokud byste chtěli sdílet veřejně jméno konkrétní cílové obdarované organizace, prosíme, vždy se předem domluvte s námi a danou organizací. Neziskovky pracující s uprchlíky jsou pod velkým tlakem, jedná se často o malé lokální organizace a jejich klienti se někdy potkávají s nenávistným chováním a na základě vaší komunikace se mohou stát terčem nepříjemných komentářů například na sociálních sítích.
  • Za běžných okolností neposkytujeme fotky z předání konkrétním uprchlickým rodinám z bezpečnostních důvodů. Pokud fotky cílová organizace pořídí, rádi vám je pošleme pro účely interního reportingu, ale bez výslovného souhlasu je, prosíme, nedistribuujte ani šířeji mezi zaměstnance vaší firmy, a hlavně ne veřejně. Pokud je to možné, snažíme se zajistit jiný obrazový materiál – fotky vybavené učebny, fotky z předání zástupci cílové organizace, apod.

DÁRCI

Moc děkujeme všem, kteří se do sbírky již zapojili! A jmenovitě těmto společnostem:

Dále pak společnostem: BoldBrick, s.r.o., CertiCon a.s., PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., Profinit EU, s.r.o., NVT a.s.

VÝDEJ ZAŘÍZENÍ ZE SBÍRKY

Pokud jste zástupce organizace, která pracuje s uprchlíky nebo zajišťujete jinou pomoc v rámci ukrajinské krize, můžete zažádat o výdej zařízení vyplněním tohoto formuláře:

Neziskové organizace mohou počítače a telefony ze sbírky dále předat rodinám a jednotlivcům, o které se starají. Zařízení můžete také použít na zajištění práce s uprchlíky (tedy pro vnitřní provoz organizace).

Formulář je určen výhradně pro neziskové organizace. Ze sbírky nevydáváme napřímo jednotlivcům. Pokud jste uprchlík nebo uprchlice, nebo máte takovou osobu ve své péči, obraťte se na jednu z organizací, která pracuje s uprchlíky napřímo – pokud si nejste jistí, na koho se obrátit, podívejte se na organizace zapojené do Migračního konsorcia, nebo se zeptejte v krajském centru pomoci či na obecním úřadě.

V Praze se mohou jednotlivci obracet na:

Centrum pomoci (organizace MRIYA UA z.s.)
Václavské náměstí 62, Nové Město – Praha 1, 110 00
Doporučujeme telefonickou domluvu předem: 608 691 786