Informační gramotnost v dezinformačním věku

Online vzdělávací program s možností získat grant

Na internetu se na nás valí nepřeberné množství informací. Pojďte s námi porozumět zákonitostem jejich toku, tomu, jak pracují ti, kdo zprávy vytvářejí, jak funguje česká dezinformační scéna nebo proč se fake news používají v hybridních válkách. Společně se v rámci čtyř workshopů a naučíme, jak se v informačním chaosu na síti vyznat a jak bojovat proti dezinformacím použitím pozitivních narativů. Není to tak těžké, jak by se mohlo zdát.

Svoje nápady pak můžete s lektorem probrat v rámci individuálních konzultací. Kromě toho můžete získat až 3 000 dolarů na váš vlastní projekt.

Klíčová slova: Informace, dezinformace, fake news, internet, sociální sítě, online komunikace, pozitivní narativy.

Termíny

  • 11. 11. 2020, 10–11:30
  • 18. 11. 2020, 10–11:30
  • 25. 11. 2020, 10–11:30
  • 02. 12. 2020, 10–11:30

Kurz je rozdělen na čtyři části, které na sebe tematicky navazují. Přihláška se vztahuje na celý program, tedy čtyři online lekce. Pro získání certifikátu a možnosti ucházet se o finanční prostředky je třeba se účastnit všech workshopů.

Pro zajištění kvality a efektivity budeme pracovat v malých skupinkách. Kapacita kurzu je omezena, s přihlášením neváhejte.

Váš lektor

Bob Kartous

Mediální teoretik a praktik a absolvent postgraduálního studia v oblasti médií na FSV UK. Odborník na vzdělávání, ředitel Pražského inovačního institutu. Ve svém dřívějším působišti, think tanku EDUin, vytvořil koncept Auditu vzdělávacího systému v ČR. O vzdělávání publikuje v řadě českých médií. Od roku 2018 působí jako mluvčí Českých elfů, občanské skupiny zabývající se dezinformacemi v českém digitálním prostoru.