Série tří webinářů pro širokou veřejnost

Zajímáte se o naše témata, ale nemáte čas se účastnit online kurzů nebo projektového vzdělávání? Právě pro vás je v tom případě série tří webinářů, která shrne všechna témata, jimž se dopodrobna věnují ostatní části našeho projektu. V rámci webinářů budeme mluvit o mediální a informační gramotnosti, boji s dezinformacemi a storytellingu. Webináře jsou určeny široké veřejnosti a každým webinářem vás provede profesionální lektor.

Klíčová slova: Storytelling, kampaně, dezinformace, média, informace, online prostor.

Termíny a témata

  • Dezinformace v digitálním prostoru, Bob Kartous, 05. 01. 2021, 10–11:30
  • Nenechte sebou manipulovat, Aneta Bednářová, 12. 01. 2021, 10–11:30
  • Storytelling a pozitivní narativy, Lucie Nemešová, 19. 01. 2021, 10–11:30

Vaši lektoři

Aneta Bednářová

Vystudovala komunikační studia na Karlově univerzitě, zabývá se výzkumem médií, mediální gramotností, dezinformacemi a kritickým myšlením. Zakladatelka a ředitelka organizace Genesis, která se zabývá vzděláváním mládeže a dospělých. Již 8 let profesionální lektorka v českém i mezinárodním prostředí, spolupracuje s českými a zahraničními školami, médii a neziskovými organizacemi. Aktivně se angažuje v ochraně lidských práv, zejména v Mexiku, kde sama žila.

Lucie Nemešová

Vystudovala politologii na FFUK v Praze. Zabývá se pozitivní­mi narativy, podporuje komunikační ­kampaně o sociálních tématech, jako jsou chudoba a sociální vyloučení, dluhy a exekuce, sociální práce a inkluze. Založila a vede komunikační agenturu Storyhunters, která se zaměřuje na komunikaci neziskových organizací.

Bob Kartous

Mediální teoretik a praktik a absolvent postgraduálního studia v oblasti médií na FSV UK. Odborník na vzdělávání, ředitel Pražského inovačního institutu. Ve svém dřívějším působišti, think tanku EDUin, vytvořil koncept Auditu vzdělávacího systému v ČR. O vzdělávání publikuje v řadě českých médií. Od roku 2018 působí jako mluvčí Českých elfů, občanské skupiny zabývající se dezinformacemi v českém digitálním prostoru.