Dezinformace a posilování informační gramotnosti

Online workshopy

Na internetu se na nás valí nepřeberné množství informací. Pojďte s námi porozumět zákonitostem jejich toku, tomu, jak pracují ti, kdo zprávy vytvářejí, jak funguje česká dezinformační scéna nebo proč se fake news používají v hybridních válkách. Společně se v rámci čtyř workshopů naučíte, jak se v informačním chaosu na síti vyznat a jak bojovat proti dezinformacím použitím pozitivních narativů a jak tyto poznatky předat dál v rámci vzdělávání.

Klíčová slova: Informace, dezinformace, fake news, internet, sociální sítě, online komunikace, pozitivní narativy.

Termíny

  • 04. 12. 2020, 10–11:30
  • 11. 12. 2020, 10–11:30
  • 18. 12. 2020, 10–11:30
  • 11. 01. 2021, 10–11:30

Kurz je rozdělen na čtyři části, které na sebe tematicky navazují. Přihláška se vztahuje na celý program, tedy čtyři online lekce. 

Pro zajištění kvality a efektivity budeme pracovat v malých skupinkách. Kapacita kurzu je omezena, s přihlášením neváhejte.

Vaši lektoři

Bob Kartous

Mediální teoretik a praktik a absolvent postgraduálního studia v oblasti médií na FSV UK. Odborník na vzdělávání, ředitel Pražského inovačního institutu. Ve svém dřívějším působišti, think tanku EDUin, vytvořil koncept Auditu vzdělávacího systému v ČR. O vzdělávání publikuje v řadě českých médií. Od roku 2018 působí jako mluvčí Českých elfů, občanské skupiny zabývající se dezinformacemi v českém digitálním prostoru.

Aneta Bednářová

Vystudovala komunikační studia na Karlově univerzitě, zabývá se výzkumem médií, mediální gramotností, dezinformacemi a kritickým myšlením. Zakladatelka a ředitelka organizace Genesis, která se zabývá vzděláváním mládeže a dospělých. Již 8 let profesionální lektorka v českém i mezinárodním prostředí, spolupracuje s českými a zahraničními školami, médii a neziskovými organizacemi. Aktivně se angažuje v ochraně lidských práv, zejména v Mexiku, kde sama žila.