Série tří webinářů pro širokou veřejnost

Série tří webinářů na téma dezinformací, mediální gramotnosti a storytellingu. Společně s našimi lektory se naučíte orientovat v mediálním prostoru, myslet kriticky a vytvářet příběhy. Věnovat se budeme tomu, jak rozlišit informaci od dezinformace, jak sebou nenechat manipulovat a jak tvořit efektivní kampaně. Webináře jsou určeny široké veřejnosti. Každý webinář zaštítí profesionální lektor.

Klíčová slova: Storytelling, manipulace, kritické myšlení, kampaně, dezinformace, média, informace.

Termíny a témata

  • Dezinformace v digitálním prostoru, Bob Kartous, 08. 01. 2021, 10–11:30
  • Nenechte sebou manipulovat, Aneta Bednářová, 15. 01. 2021, 10–11:30
  • Storytelling a pozitivní narativy, Lucie Nemešová, 22. 01. 2021, 10–11:30

Vaši lektoři

Aneta Bednářová

Vystudovala komunikační studia na Karlově univerzitě, zabývá se výzkumem médií, mediální gramotností, dezinformacemi a kritickým myšlením. Zakladatelka a ředitelka organizace Genesis, která se zabývá vzděláváním mládeže a dospělých. Již 8 let profesionální lektorka v českém i mezinárodním prostředí, spolupracuje s českými a zahraničními školami, médii a neziskovými organizacemi. Aktivně se angažuje v ochraně lidských práv, zejména v Mexiku, kde sama žila.

Lucie Nemešová

Vystudovala politologii na FFUK v Praze. Zabývá se pozitivní­mi narativy, podporuje komunikační ­kampaně o sociálních tématech, jako jsou chudoba a sociální vyloučení, dluhy a exekuce, sociální práce a inkluze. Založila a vede komunikační agenturu Storyhunters, která se zaměřuje na komunikaci neziskových organizací.

Bob Kartous

Mediální teoretik a praktik a absolvent postgraduálního studia v oblasti médií na FSV UK. Odborník na vzdělávání, ředitel Pražského inovačního institutu. Ve svém dřívějším působišti, think tanku EDUin, vytvořil koncept Auditu vzdělávacího systému v ČR. O vzdělávání publikuje v řadě českých médií. Od roku 2018 působí jako mluvčí Českých elfů, občanské skupiny zabývající se dezinformacemi v českém digitálním prostoru.