Děkujeme za váš zájem, pozici jsme již obsadili.

Štve tě, jak dezinformace ovlivňují dění v České republice? Chceš přiložit ruku k dílu a něco s tím udělat? Zajímá tě oblast technologií pro dobrou věc? Tak pojď k nám a zapoj se do projektu Akademie mediální gramotnosti.

Naším úkolem je vzdělávat učitele, učitelky, lektory, lektorky a další pracovníky s dětmi a mládeží a poskytnout jim vědomosti, nástroje a informace, které využijí při své vlastní práci s dětmi a mládeží. Můžeme tak pozitivně ovlivnit stovky dětí a zlepšit celkovou úroveň mediální a informační gramotnosti v této republice.

Co přesně budeš dělat?

Hledáme pomoc s realizací a organizací mapování situace neformálních vzdělavatelů ve 3 krajích: Ústecký, Liberecký, Královéhradecký. Cílem je zjistit, jakou roli mají v oblasti mediální výchovy u dětí a mládeže, jak se k nim téma dostává, s jakými obtížemi se v této oblasti potýkají. Čekají nás tyto kroky:

  • Příprava teorie na základě výstupů našich aktivit a veřejně dostupných zdrojů (rozsah cca 2- 5 NS)
  • Příprava polostrukturovaného rozhovoru
  • Konzultace s našimi garanty v Akademii mediální gramotnosti k otázkám a teorii
  • Realizace rozhovorů s respondenty (celkem 30 neformálních vzdělavatelů z řad sociálních pracovníků, pracovníků v DDM, volnočasových kroužcích apod.)
  • Tvorba závěrečné zprávy

Chceš jít do toho? 

Do mailu stačí napsat pár vět o sobě, a proč tě téma zajímá. Stáž kombinuje dobrovolnickou práci i práci na DPP.

Kontaktuj koordinátorku Michaelu Čapkovou: michaela.capkova@sdruzenivia.cz


Co je Akademie mediální gramotnosti?

V neskutečné smršti informací, sdělení, hoaxů, pravdivých i nepravdivých zpráv, které se na nás valí v digitálním prostoru, není jednoduché se zorientovat. Na to reaguje vzdělávací program Akademie mediální gramotnosti. Poskytuje vzdělávání, podporu a materiály jak neziskovým organizacím, které jsou samy obětí fake news, tak lektorům, školitelům a dalším, kteří chtějí svoje znalosti předávat dál. V neposlední řadě chceme také propojit ty, kteří se tématem dezinformací zabývají, aby se od sebe mohli navzájem učit a inspirovat.

http://akademiemedialnigramotnosti.cz/ 

Co je Sdružení VIA?

Sdružení VIA, z.ú. je malá nezisková organizace s velkými projekty. Vedle projektu Akademie mediální gramotnosti zajišťujeme také technologický program TechSoup (www.techsoup.cz), provozujeme expertní dobrovolnický program Um sem um tam (www.umsemumtam.cz), děláme grantový vzdělávací projekt Meet and Code v ČR (https://meet-and-code.com/cz/cs/) nebo pořádáme různé hackathony, akcelerátory a workshopy na různá technologická témata.Propojujeme svět technologií se světem společensky prospěšných činností, protože věříme, že správné a smysluplné využívání technologií může pomoci efektivnějšímu fungování organizací a šetření (nejen) jejich zdrojů.

www.sdruzenivia.cz