Projekt Empowering Europeans Against Disinformation (EEAD) je součástí aktivit naší organizace, ve kterých se zaměřujeme na podporu mediální gramotnosti a boje s dezinformacemi. V rámci nich se snažíme zvýšit porozumění přímým hrozbám a dopadům dezinformací, posílit kapacity pro práci s nimi, rozšířit znalosti v této oblasti a propojit neziskové organizace, které se tématem zabývají, a to na národní i mezinárodní úrovni.

Věříme, že silná a informovaná občanská společnost je klíčovou složkou účinného boje proti dezinformacím. Z tohoto důvodu se v rámci aktivit projektu zaměřujeme jak na posilování mediální gramotnosti zranitelných skupin občanů a těch, kteří s nimi pracují, tak na preventivní a krizovou komunikaci.

V projektu se budeme soustředit zejména na osoby citlivé k dezinformacím, tedy mládež, migranty, seniory a skupiny občanů ohrožené sociálním vyloučením. Na druhé straně chceme pracovat s těmi, kteří jsou častým terčem dezinformací, například LGBTQI osoby, organizace na obranu ženských a lidských práv, zaměstnanci neziskových organizací, občanští aktivisté a novináři.

V rámci projektu nabídneme lokální i mezinárodní webináře a facilitované diskuse na platformě Hive Mind Community s cílem inspirovat účastníky k tvorbě vlastních projektů přispívajících k boji s dezinformacemi. Vybrané projekty finančně podpoříme.

Kdo projekt realizuje

Projekt je podpořen v rámci programu Evropské komise Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV). Realizátorem projektu je TechSoup Europe a implementace je zajištěna konsorciem lokálních partnerů:

Jak a kdy se zapojit

Webináře a diskuse pro zájemce z řad veřejnosti, novináře a zástupce neziskového sektoru proběhnou v období podzim/zima 2023. Sledujte naše stránky, web Akademie mediální gramotnosti, facebook TechSoup Česká republika nebo linkedin Sdružení VIA. Na všech kanálech budeme o možnostech přihlášení informovat.


Rozšiřte řady našich lektorů

Zajímá vás téma mediální gramotnosti, boje s dezinformacemi a pozitivních narativů, chcete si prohloubit své znalosti a spolupracovat s námi na našich projektech jako lektoři, konzultatni a odborní garanti? Přihlaste se na mezinárodní školení na téma Countering Disinformation and Building Positive Narratives pořádané v rámci projektu EEAD.

Kdy: 19. – 21. dubna (19.4. příjezd, 20. 4. školení celý den, 21. 4 půlden školení a odjezd)

Kde: Varšava, Polsko

Kdo se může hlásit:

  • podmínkou je zkušenost s lektorováním a přípravou kurzů a vzdělávacích aktivit,
  • ideální je mít zkušenosti z příbuzných oborů např. komunikace, mediální vzdělávání, vzdělávání dětí a mládeže, vzdělávání dospělých, působení v oblasti médií, kyberbezpečnosti apod.,
  • nutná je dobrá znalost angličtiny.

Podmínky školení:

  • školení je zdarma,
  • pracovním jazykem školení je angličtina,
  • zajistíme vám dopravu, ubytování a stravování na místě,
  • na podzim s námi budete realizovat vlastní workshop (v češtině) pro neziskové organizace a iniciativy.

Jak se přihlásit?

K dispozici jsou 2 místa pro zájemce z České republiky. Do 14. března budeme sbírat přihlášky od zájemců a poté vybereme 2 nejlepší kandidáty nebo kandidátky. Všem zájemcům dáme vědět rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do 16. března.

Pokud máte ke školení jakékoliv dotazy, kontaktujte Radku Bystřickou na e-mailu radka.bystricka@sdruzenivia.cz nebo na telefonu +420 721 360 547.

Těšíme se na vaše přihlášky a na spolupráci!