Digitální audit vám změní uvažování nad využitím digitálních technologií ve vaší neziskové organizaci. Spolu s vámi najdeme cesty, jak zjednodušit vaše procesy, zvýšit bezpečnost a naplno využít nejnovějších nástrojů pro úspěšné naplňování vaší mise. Naším cílem je poskytnout vám kompletní přehled o tom, jaké systémy a nástroje vaše organizace využívá, a na základě důkladné analýzy toho, co potřebujete, navrhneme doporučení šitá na míru. Ať už jde o zavedení nových technologií, vylepšení fungování těch stávajících či odstranění zastaralých systémů a procesů, jsme připraveni spolu s vámi vymyslet způsoby, díky kterým bude vaše organizace fungovat bezpečněji a efektivněji.

Hlavní principy

  • Maximalizace kyberbezpečnosti: vaše procesy a používané nástroje zrevidujeme s ohledem na aktuální doporučovaná pravidla pro zajištění maximální bezpečnosti. Doporučujeme pouze takové systémy, nástroje a postupy, se kterými budou data vaší organizace v bezpečí a v souladu se zákonnými povinnostmi.
  • Minimalizace IT vesmíru: ve jménu jednoduchosti sjednotíme vámi používané systémy a nástroje, zamezíme dublování práce a doporučíme takové systémy a nástroje, které jsou navzájem kompatibilní. Čím jednodušší to bude pro vaše uživatele a uživatelky, tím větší šance, že budou systémy dobře a rádi používat.
  • Modularita systémů: doporučíme taková řešení, která v případě potřeby umožní co nejjednodušší změnu systému, nástroje či dodavatele, abyste se nestali závislí na jednom konkrétním produktu či dodavateli; Systémy naprogramované na míru doporučujeme pouze, pokud neexistuje vhodný a dostupný nástroj na běžném trhu. 
  • Automatizace a AI: najdeme cesty, jak vám zjednodušit práci díky automatizaci a umělé inteligenci.

Průběh auditu

Celý proces zahajujeme úvodním rozhovorem a zmapováním vašich digitálních aktiv. Pokračujeme uživatelským výzkumem v podobě dotazníku pro všechny, hloubkovými rozhovory s vybranými zástupci a zástupkyněmi vaší organizace a ověřením kapacit a funkčnosti vašich nástrojů. Na závěr všechna získaná data zpracujeme a předložíme vám konkrétní doporučení pro vaši organizaci.

Konkrétním doporučení mohou zahrnovat:

  • Tipy na zavedení nových nástrojů,
  • podněty k využívání nových funkcí stávajících nástrojů,
  • návrhy přestat používat některé stávající systémy a nástroje,
  • doporučení na školení, workshopy a konzultace s odborníky a odbornicemi,
  • možné úpravy procesů podle vašich potřeb.

V naší práci využíváme metod dotazníků i hloubkových rozhovorů, bavíme se s vedením organizace i s celým týmem. Celý proces potrvá přibližně 2-3 měsíce. V závislosti na velikosti organizace a složitosti procesů počítejte s časovou investicí přibližně 15 – 60 hodin v rámci celého vašeho týmu.

Naše konzultantky

Radka Bystřická

Radka se již přes deset let zabývá tématem využívání technologií v neziskovém sektoru. V roce 2021 a 2023 vedla průzkum zkoumající potřeby a výzvy v digitalizaci tohoto sektoru. Předtím pracovala jako testerka a analytička v softwarovém vývoji. Nejvíc ji baví hledat cesty, jak pomocí technologií pracovat jednodušeji a přitom mít větší dopad.

Jana Olejníková

Jana má dlouholeté zkušenosti s prací v marketingu, komunikaci i projektovém řízení. Momentálně řídí program TechSoup Česká republika, v minulosti vedla programy v Impact HUB nebo pracovala jako Key Account Managerka v PR, kde pečovala o klienty jako T-Mobile nebo Canon. Je univerzální profesionálka s vášní pro inovace a společenský přínos.

Ludmila Sušek

Ludmila spolu s komunitou GUG.cz vzdělává Česko v technologiích. Podílela se na tvorbě kurzu Digitální směna. Ráda přináší relevantní a užitečná doporučení na základě informací získaných v rámci digitálních auditů. Má zkušenosti s obchodem, marketingem a projektovým řízením z českých společností a manažerským účetnictvím z Polska, kde 4 roky žila.

Cena

Cena auditu se odvíjí od odhadnutého množství odpracovaných hodin konzultanta či konzultantky. Minimální cena auditu je 25 000 Kč + DPH. Konkrétní cenovou nabídku připravíme vždy na míru ve spolupráci s vámi.

Pokud vás audit zajímá a chtěli byste se dozvědět více, potkejme se na nezávazné konzultaci.